Uw partner in belastingzaken

Laat ons het werk doen.

Ons streven is om iedere belastingplichtige - particulier of onderneming - zoveel mogelijk belasting te besparen, en te begeleiden met proactieve advisering. Dit bereiken wij door een optimale oplossing te bieden voor hun fiscale wensen en verplichtingen.

Omdat de belangen van onze cliënten centraal staan, heeft voor ons kwaliteitsadvisering dan ook de hoogste prioriteit, zodat u kunt rekenen op deskundigheid, professionaliteit, onafhankelijkheid en integriteit.

Wij zijn altijd bereid een stap harder te lopen. Eigenlijk is het heel eenvoudig: wie kwaliteit zoekt komt al heel snel bij DCensus uit. Als uw vertrouwde adviseur besparen wij u geld, zorgen en tijd.

Dit houdt ook in dat als het gevraagde de reikwijdte van onze diensten of kennis te buiten gaat, wij hiervoor andere professionals uit ons netwerk consulteren. U bent dan verzekerd van het beste advies.

Educatie

Opgeleid in het nationaal- en internationaal belastingrecht zijn wij ervan doordrongen dat in de fluide financiële en fiscale wereld het up-to-date houden en het inslijpen van ontwikkelingen, wetswijzigingen en jurisprudentie van essentieel belang is. Daarom staat permanente educatie bij ons hoog in het vaandel.

 

 

 

Dit gebeurt niet alleen door middel van het volgen van cursussen en seminars bij gerenommeerde organisaties en vakgenoten maar ook door dagelijkse fiscale nieuwsberichten in vaktijdschriften bij te houden. Uiteraard profiteert u als cliënt direct van de in de praktijk gebrachte kennis.

Onafhankelijkheid

Aangezien bij ons onafhankelijkheid en het cliëntbelang centraal staan, hebben wij niet deelgenomen aan Horizontaal Toezicht van de Belastingdienst. DCensus wil u blijven bedienen uit eigen professionele inzichten zonder voorafgaande convenanten met de fiscus.

Integriteit

Vanzelfsprekend werken wij integer binnen de wettelijke kaders. Wij verwachten dan ook van onze cliënten wederkerigheid met betrekking tot de juistheid van de aangereikte gegevens ten aanzien van de door ons geleverde diensten, zodat relevante derde partijen ook van de objectiviteit en correctheid uit kunnen gaan.

Confidentialiteit

Bescherming van uw vertrouwelijke gegevens geschiedt zowel door professionele databescherming bij het elektronische dossier, gecertificeerde archiefvernietiging bij het (redundante) papieren archief als onze strikt nageleefde geheimhoudingsplicht.