Maakt U optimaal gebruik van alle fiscale aftrekposten? Wij kunnen voor U in kaart brengen of U op dit moment teveel belasting betaalt. Na akkoord wordt uw aangifte ingezonden via onze aangiftesoftware. Wij gebruiken “PKIoverheid Services Server Certificaten” en de beveiligde  “Digipoort”. Hiermee hoeven wij geen gebruik te maken van uw persoonlijke DIGID- code. De Belastingdienst kan aan het certificaat zien dat de aangifte van ons kantoor afkomstig is.